fres vitaj foto
Súťaže
Kluby
Podujatia

Aktuality

OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015

Príďte si zobrať prihlášku a prihláste sa do našich klubov!

Tešíme sa na Vás.

Záujemcovia minifutbalu

ZOZNAM KLUBOV S POPLATKAMI PRE ŠKOL. ROK 2014/2015

kluby_s_poplatkom

V kluboch, ktoré začínajú svoju činnosť počas letných mesiacov

(júl, august 2014) bude platba mesačného poplatku určená v plnej výške,

bez zľavy uplatnenia vzdel. poukazu. Vzdelávací poukaz bude platný

od septembra 2014 a platí len na jeden klub.

Vybrať si môžete aj viac klubov, pričom poplatok do druhého klubu už bude bez zľavy, t.j. v plnej výške » Continue Reading.

Ponuka klubov pre MŠ

Ponúkame Vám kluby pre deti z MŠ v škol. roku 2014/2015

Hniezdo dôvery

Domček CVČ ponúka možnosť využiť “Hniezdo dôvery”, ktoré je určené pre žiakov a učiteľov, kde im bude pomocou využitia školskej psychológie ponúknutá pomoc s ich problémami (s učením, správaním, a.i.). Hniezdo dôvery je bezplatné.
Zodpovedná osoba: Mgr. Veronika Zeljenková

hniezdodovery@gmail.com
Kam s deťmi