fres vitaj foto
Súťaže
Kluby
Podujatia

Aktuality

POZOR !!!

V týchto dňoch obdržíte na školách

VZDELÁVACÍ POUKAZ (VP).

Tí, ktorí prinesú VP k nám do

Domčeka – CVČ  budú mať

uplatnenú celoročnú zľavu

vo výške 30€ (len na l klub).

VP je nutné priniesť do 22. 9. 2014

- po termíne je VP neplatný!

NOVÉ KLUBY V DOMČEKU…….

Záujemcovia minifutbalu

ZOZNAM KLUBOV S POPLATKAMI PRE ŠKOL. ROK 2014/2015

kluby_s_poplatkom

V kluboch, ktoré začínajú svoju činnosť počas letných mesiacov

(júl, august 2014) bude platba mesačného poplatku určená v plnej výške,

bez zľavy uplatnenia vzdel. poukazu. Vzdelávací poukaz bude platný

od septembra 2014 a platí len na jeden klub.

Vybrať si môžete aj viac klubov, pričom poplatok do druhého klubu už bude bez zľavy, t.j. v plnej výške mesačného » Continue Reading.

Hniezdo dôvery

Domček CVČ ponúka možnosť využiť “Hniezdo dôvery”, ktoré je určené pre žiakov a učiteľov, kde im bude pomocou využitia školskej psychológie ponúknutá pomoc s ich problémami (s učením, správaním, a.i.). Hniezdo dôvery je bezplatné.
Zodpovedná osoba: Mgr. Veronika Zeljenková

hniezdodovery@gmail.com
Kam s deťmi