Rodičovské združenie

img

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie DOMČEK - CVČ KRUPINA
občianske združenie


M. R. Štefánika 33
963 01 KRUPINA

členský poplatok: 10€/ rok

IČO: 42395801
DIČ: 2120080985
IBAN: SK 88 0200 0000 0035 1717 0057


Predsedníčka
Janka Hašková


Členovia
Mgr. Vierka Franková
Gabriela Bezňanová
Lenka Benková
Magdaléna Slúková

Janka Kamienová


img