OK - Chemická olympiáda 2023

img
unnamed
24.4.2023 424x

OK - Chemická olympiáda 2023


Vec: Výsledková listina Chemickej olympiády:

 Kategória D 

1.

Melichová Liliana

ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina

2.

Murínová Ema

ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina

 

img