OK Geografickej olympiády 2023

img
338177214_134225459444868_4462334817232442929_n
31.3.2023 321x

OK Geografickej olympiády 2023

OKRENÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY.
Kategória E
1. Dobromil Botló ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
2. Damján Petrík ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
3. Dobroslava Repková ZŠ s MŠ Sebechleby
4. Matúš Troiak ZŠ J. C. Hronského, Krupina
Kategória F
1. Edita Petrášová ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
2. Gorazd Repka ZŠ s MŠ Sebechleby
3. Marcela Knappová ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
Kategórie G
1. Amália Capuliaková ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
2. Michaela Macková ZŠ s MŠ Sebechleby
3. Juraj Alakša ZŠ s MŠ Senohrad
Kategórie G
1. Amália Capuliaková ZŠ E. M. Šoltésovej, Krupina
2. Michaela Macková ZŠ s MŠ Sebechleby
3. Juraj Alakša ZŠ s MŠ Senohrad
Priložené fotografie
img