OK ŠPORTOVEJ SÚŤAŽI V STOLNOM TENISE 16.2.2023

img
331769199_679208427227403_1321032979201235320_n

OK ŠPORTOVEJ SÚŤAŽI V STOLNOM TENISE 16.2.2023

Výsledky okresné kolo športovej súťaži v stolnom tenise 16.2.2023 v Hontianskych Nemciach:
DIEVČATÁ:
1.miesto ZŠ s MŠ Hontianske Nemce
2. miesto ZŠ E. M. Šoltésovej Krupina
3. miesto ZŠ s MŠ Bzovík
CHLAPCI:
1. miesto ZŠ s MŠ Bzovík
2. miesto ZŠ s MŠ Hontianske Nemce
3. miesto ZŠ s MŠ Hontianske Moravce
SÚŤAŽE SA ZÚČASTNILI ZŠ:
ZŠ s MŠ Senohrad, ZŠ s MŠ Bzovík, Spojená škola ZŠ s MŠ Dudince,
ZŠ E.M. Šoltésovej Krupina, ZŠ s MŠ A. Matulu Sebechleby, ZŠ s MŠ Hontianske Moravce, ZŠ s MŠ Hontianske Nemce
Priložené fotografie
img