ŠTÚROV ZVOLEN 2023

img
IMG-4095
19.4.2023 363x

ŠTÚROV ZVOLEN 2023

VÝSLEDKY SÚŤAŽE OK rétorickej súťaže: ŠTÚROV ZVOLEN
I. kategória
predseda odbornej poroty: Mgr. Renáta Sviteková
členovia poroty: Mgr. Kocúrová, Mgr. Blažena Štievková
počet súťažiacich: 5
1. miesto / postup do vyššieho kola súťaže: Liliana Babiaková (ZŠ
s MŠ Hontianske Nemce)
2. miesto: Adam Tomáš Šimo (ZŠ EMŠ Krupina)
3. miesto: Stela Hullová (Spojená škola Dudince)
II. kategória
predseda odbornej poroty: Mgr. Renáta Sviteková
členovia poroty: Mgr. Kocúrová, Mgr. Blažena Štievková
počet súťažiacich: 2
1. miesto / postup do vyššieho kola súťaže: Ema Murínová (ZŠ
EMŠ Krupina)
2. miesto: Michal Karafa (ZŠ EMŠ Krupina)
Priložené fotografie
img