04 - DFS VARTÁŠIK – I. KATEGÓRIA (predškoláci a 1. r.)

img

04 - DFS VARTÁŠIK – I. KATEGÓRIA (predškoláci a 1. r.)

Kód klubu4
Vedúci klubu

M. Slúková

        
e-maildfsvartasik.krupina@gmail.com
Tel.+421915413422
Počet hodín týždenne3h
Mesačný poplatok15 € so VP 12€
wwwhttps://www.facebook.com/DFS-Vart%C3%A1%C5%A1ik-660371627370021
img