História

img
img239

História

1. septembra 1974 v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Krupine vznikol Mestský dom pionierov a mládeže v Krupine.


Riaditeľkou novovzniknutej organizácie sa stala p. Anna Plichtová, ktorá nielen začínala budovať novovzniknuté zariadenie, ale do roku 1991 ho dostala na vysokú úroveň. Pod jej vedením sa stal MsDPM  známy zaujímavými podujatiami, z ktorých niektoré sa stali tradičnými a dodnes sa realizujú     ( Spievanky pod Vartovkou, detský folklórny súbor Kvietok). Krupinu v tomto období navštívili mnohé významné osobnosti spoločenského a kultúrneho života: spisovateľka Mária Ďuríčková, Nataša Tanská, Stanislav Štepka a ďalší.


Veľkú popularitu si získal okresný festival angažovanej piesne Červený kvet, na ktorom sa ako hostia vystriedali mnohé známe kapely – Paľo Habera a skupina Team, skupina Ľuba Beláka, Meky Žbirka, Karol Konárik a takmer tradičným hosťom sa stal Róbert Kazík.


Dobré meno a bohatá činnosť sa šírila aj za hranicami nášho štátu, pretože MsDPM nadviazal družbu s nemeckým Domom detí v Nordhausene a českým MsDPM v Novém Měste nad Metují. V roku 1978 sa vybudovala Pionierska základňa v Drieňove, a tak sa začali  zahraničné výmenné tábory, na ktoré sa tešili všetky deti z Krupiny a okolia. V roku 1990 zanikli pionierske skupiny a MsDPM sa premenoval na Mestský dom detí a mládeže.


Novým riaditeľom sa v roku 1991 stal Mgr. Igor Sciranka, ktorý pokračoval v dobre  zabehnutej činnosti. Vznikol DFS Vartášik, vzrástol záujem o krúžok nemeckého jazyka, pokračovali tradičné podujatia – dopravná výchova, detská všestrannosť, lyžiarske súťaže a pod.


V roku 1996 nastúpila do vedenia Mgr. Viera Kulichová, ktorá vryla do fungovania CVČ najhlbšiu stopu. Hneď od svojho nástupu začala budovať moderné, multifunkčné školské zariadenie. V tomto období vznikali v CVČ nové krúžky, nové podujatia, nové projekty.


Deti zo záujmových klubov boli úspešné nielen v celoslovenských súťažiach, ale aj na medzinárodnej úrovni. Za všetkých spomenieme skupinu FRESH DANCE GROUP, ktorá dosahuje popredné umiestnenia aj v celosvetových súťažiach. Pod CVČ sa zaradili aj športové kluby –  volejbal a futbal, ktoré v súťažiach tiež dosahujú úctyhodné výsledky.


V zrekonštruovaných priestoroch sa otvorilo ICM, a tak sa pôsobnosť  rozšírila aj do radov mládeže. Domček – CVČ rozvíja svoju bohatú a rozmanitú činnosť, ktorej vyvrcholením je Večer slávy, kde sa oceňujú najlepší členovia klubov pôsobiacich v Domčeku.


Mgr. Viera Kulichová bola vo vední do roku 2013 a spomínané úspechy sú len torzom z bohatej činnosti pod jej vedením.


V roku 2013 bola poverenou riaditeľkou Mgr. Katarína Lešková. Od roku 2014 - 2019 viedla Domček CVČ Mgr. Ľubica Dutkievičová.  Súčasnou riaditeľkou je Mgr. Jana Terenová. 

Priložené fotografie
img