47 - NÍZKOPRAHOVÝ

img

47 - NÍZKOPRAHOVÝ


Vedúci klubu                                                                                           J. Hašková
E-mail haskova.janka@gmail.com
Tel.
Mesačný poplatok                                                                                       15€
www
img