SLÁVIK SLOVENSKA 2023

img
IMG-4487
09.5.2023 896x

SLÁVIK SLOVENSKA 2023

SLÁVIK SLOVENSKA 2023, OKRESNÉ KOLO
5.5.2023
I. Kategória
1. Hana Poláchová
2. Terézia Uhríková
3. Anna Pavlendová
II. Kategória
1. Tereza Kiara Pavlendová
2. Soňa Vištiaková
3. Rihard Baláž, Matej Jombík
III. Kategória
1. Júlia Žigmundová
2. Mária Faustína Pavlendová
3. Martin Dlhoš
Priložené fotografie
img